Hanked

Jõgeva Linnavolikogu Kantselei, Jõgeva Linnavalitsus ja selle hallatavad asutused korraldavad hankeid riigihangete seaduse ja Jõgeva Linnavalitsuse 22. aprilli 2013 määruse nr 3 „Jõgeva linna hankekord" järgi.
 
Lehe allosas manusena lisatud hankeplaan sisaldab lihthanke piirmäära ületavaid hankeid.
 
Täpsemat infot Jõgeva Linnavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist.  Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Linnavalitsus.  Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.
 
Jõgeva linna veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Hanketeated

Elektrienergia ostmine Jõgeva linnale 2018–2020

 

Hanke viitenumber 189013

Hanke nimetus Elektrienergia ostmine Jõgeva linnale 2018–2020

 

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Elektrienergia ostmine Jõgeva linnale 2018–2020

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Ostmine

Asjade tarnekoht: Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Raamlepingu sõlmimiseks

Teave raamlepingu kohta

Raamleping mitme pakkujaga 

Kavandatavas raamlepingus osalejate arv: 3

Raamlepingu kestus

Raamlepingu kestus kuud: 36

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 200000

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Jõgeva Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi asutuste tarbimiskohtadele elektrienergia ostmine ajavahemikus 01.01.2018 – 31.12.2020.

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 09310000-5

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei

Hankeleping on jaotatud osadeks Ei

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei

HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

Üldkogus või ulatus

Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 200000

Rahaühik: Euro

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kestus kuudes: 36

 

Hankemenetluse liik

Avatud hankemenetlus

 

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

 

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 10.08.2017 10:55

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Euro

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

10.08.2017 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 10.08.2017 11:00

 

 

 

 

 

 


Jõgeva linna hankekord

21.03.17
Toimetaja: AIME ANDRON