Hanked

Jõgeva Linnavolikogu Kantselei, Jõgeva Linnavalitsus ja selle hallatavad asutused korraldavad hankeid riigihangete seaduse ja Jõgeva Linnavalitsuse 22. aprilli 2013 määruse nr 3 „Jõgeva linna hankekord" järgi.
 
Lehe allosas manusena lisatud hankeplaan sisaldab lihthanke piirmäära ületavaid hankeid.
 
Täpsemat infot Jõgeva Linnavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist.  Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Linnavalitsus.  Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.
 
Jõgeva linna veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Hanketeated

Jõgeva ettevõtlusala avaliku tugitaristu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti ekspertiisi koostamine

Hanketeade

Jõgeva Linnavalitsus kutsub Teid osa võtma ja palub teha Teiepoolne hinnapakkumus riigihankele " Jõgeva ettevõtlusala avaliku tugitaristu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti ekspertiisi koostamine ". Hanke sisuks on teostada ekspertiis OÜ Keskkonnaprojekti koostatud põhiprojektile "Jõgeva linna Suvila, Jaama ja Välja tänava piirkonna ettevõtlusala avaliku tugitaristu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt", töö nr. 1252.

Pakkuja kvalifitseerumise tingimused:

Hanke esemeks olev põhiprojekt hõlmab endas lisaks teedeehitus ja liikluskorraldus osale (osa-1), vee ja kanalisatsiooni osa (osa-2) ning tänavavalgustuse ehituse osa (osa-3). Töövõtja ülesanne on teostada kolmest osast koosnevale projektdokumentatsioonile ekspertiisid (iga projekti kohta eraldi). Töövõtjal peavad olema EhS § 24 lg 2 p-le 7 vastava kvalifikatsiooniga eksperdid (iga osa kohta pädev spetsialist).

Töö teostamise periood on 31 päeva peale lepingu allkirjastamist (sõlmimist).

Hinnapakkumus peab sisaldama kõiki makse.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud Pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab Tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või vähendada kokkuleppel eduka Pakkujaga tööde mahtusid.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 27.01.2017.a kell 11:00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Ettevõtlusala projekti ekspertiis".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on linnamajandusosakonna peaspetsialist Janis Käär,

tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1- Tehniline kirjeldus