Hanked

Jõgeva Linnavolikogu Kantselei, Jõgeva Linnavalitsus ja selle hallatavad asutused korraldavad hankeid riigihangete seaduse ja Jõgeva Linnavalitsuse 22. aprilli 2013 määruse nr 3 „Jõgeva linna hankekord" järgi.
 
Lehe allosas manusena lisatud hankeplaan sisaldab lihthanke piirmäära ületavaid hankeid.
 
Täpsemat infot Jõgeva Linnavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist.  Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Linnavalitsus.  Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.
 
Jõgeva linna veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Ehituse ja planeerimise hanketeated

Jõgeva Kultuurikeskuse saalitoolide ostmine

Hanke viitenumber 184506

Hanke nimetus Jõgeva Kultuurikeskuse saalitoolide ostmine

Hankija

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

 

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva Kultuurikeskuse saalitoolide ostmine

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Ostmine

Asjade tarnekoht: Aia tn. 6, Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Hankelepingu sõlmimiseks

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Lihthanke objektiks on Jõgeva Kultuurikeskusele 100 tk pestavast kangast katteriidega saalitooli ostmine.

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 39110000-6

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 18.04.2017

Kavandatav lõppkuupäev: 20.06.2017

Hankemenetluse liik

Lihthange

 

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

04.04.2017 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 04.04.2017 11:00

 


Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus

Hanke viitenumber 183050

Hanke nimetus Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus

Üldandmed

Teade saadetakse Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele  

Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Jah

Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?  Jah

Hankija

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

KIRJELDUS

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

16 - Reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenused

Teenuse osutamise koht: Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Hankelepingu sõlmimiseks

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Lepingu objektiks on Jõgeva linna tänavate, kõnniteede ja parklate aastaringne hooldus tulenevalt riigihankest „Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus ". Periood 01.07.2017 - 30.06.2020

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 90610000-6

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kestus kuudes: 36

Nõutavad tagatised ja garantiid

Töövõtja esitab Tellijale vastutuskindlustuse summas 50 000.- eurot 10 tööpäeva jooksul peale hoolduslepingu sõlmimist kogu lepingu perioodiks. Vastutuskindlustuse lepingu tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik tööde tegemisest tulenevad riskid ja kahjud, mis võivad tööde teostamisel tekkida kolmandatele isikutel

Hankemenetluse liik

Avatud hankemenetlus

 

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 03.04.2017 10:55

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Euro

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

03.04.2017 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 03.04.2017 11:00