« Tagasi

Neljapäeval, 9. novembril on vallavolikogu istung

Jõgeva vallavolikogu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017. a algusega kell 15.00 endises vallavalitsuse saalis (Jõgeva, Piiri tn 4).

P Ä E V A K O R R A S :

1. Ülevaade Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisläbirääkimiste
protsessist 2017. aastal.
   Esitajad – ühinemisläbirääkimiste koordinaator Katrin RAJAMÄE, piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esimees Margus KASK

2. Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu
muutmine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

3. Jõgeva vallavanema valimine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

4. Jõgeva valla valimiskomisjoni poolt määratud volikogu asendusliikme volikogu
liikmena kohale asumine.
   Ettekandjad – valimiskomisjoni esimees Elvira OSBERG

5. Jõgeva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
   Ettekandja – vallavanem

6. Jõgeva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ning palgaliste valitsusliikmete ametisse
nimetamine.
   Ettekandja – vallavanem

7. Jõgeva valla valimiskomisjoni poolt määratud volikogu asendusliikmete volikogu
liikmetena kohale asumine ja volikogu fraktsioonide registreerimine.
   Ettekandjad – valimiskomisjoni esimees Elvira OSBERG, fraktsioonide esimehed.

8. Jõgeva Linnavalitsuse, Jõgeva Vallavalitsuse, Palamuse Vallavalitsuse ja Torma
Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine ning vallavanematele ja volikogu
esimeestele hüvitiste maksmine.
   Ettekandja – volikogu esimene aseesimees Mai TREIAL

9. Jõgeva Vallavolikogu esimehe palgalise ametikoha moodustamine.
   Ettekandja – volikogu esimene aseesimees Mai TREIAL

10. Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse palgalistele ametikohtadele töötasu ja
hüvitise määramine.
   Ettekandja – volikogu esimene aseesimees Mai TREIAL

11. Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise korra
kehtestamine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

12. Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

13. Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
   Ettekandjad – volikogu esimees Raivo MEITUS

14. Jõgeva Vallavolikogu revisjonikomisjoni valimine.
   Ettekandja – volikogu revisjonikomisjoni esimees.

15. Jõgeva valla põhimääruse esimene lugemine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

16. Mitmesugust, informatsioonid:
      16.1 Informatsioon järgmise istungi toimumise ajast, asukohast ja päevakorrast.
      16.2 Jooksvad informatsioonid.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS