« Tagasi

Jäätmeveo hinnakirja muutus Jõgeval

Jõgeva linnavalitsuse 3. aprilli korraldusega nr 75 anti Jõgeva linnas korraldatud jäätmevedu teostavale AS-ile Eesti Keskkonnateenused õigus rakendada alates 1. maist 2017. a senisest kõrgemaid hindu segaolmejäätmetele. Vanapaberi ja –papi ning biolagunevate jäätmete hinnad ei muutu, nende kogumine ja vedu on endiselt null eurot.

Hinnatõusu tingivad asjaolud, mida riigihanke ajal ei olnud võimalik ette näha. Nendeks on kütusehindade märkimisväärne tõus, kuid peapõhjus on edaspidise võimaluse puudumine Iru Elektrijaamas olmejäätmete taaskasutusse võtmiseks üleandmine. See omakorda tingib vajaduse uuesti hakata kasutama prügilate teenuseid ning nende hinnad on kordades kallimad.

Teiste omavalitsuste avalikustatud, sel aastal kehtima hakkavad hinnad on veelgi kõrgemad kui meie hinnatõus. Kehtivad hinnad meiega ühinevates omavalitsustes on umbes 10 protsenti kõrgemad, kui need, mis meil kehtima hakkavad. Seega valisime kahest halvast parima lahenduse – ei lükanud hinnamuutmise taotlust tagasi, millega kaasnenuks lepingu lõpetamine ja uue hanke korraldamine ja veelgi kõrgemate hindade saamine, vaid võtsime vastu hinnatõusu, mis siiski jääb teiste omast madalamaks.

 

Konteineri maht /m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta 20%)

Ühe konteineri tühjendus km-ga (20%)

kuni 0,02 (jäätmekott)*

0,14

0,17

kuni 0,08

0,55

0,66

kuni 0,14

0,97

1,16

kuni 0,24

1,66

1,99

kuni 0,37

2,55

3,06

kuni 0,60

4,14

4,97

kuni 0,66

4,55

5,46

kuni 0,77

5,31

6,38

kuni 0,8

5,52

6,62

kuni 1,1

7,59

9,11

kuni 1,5

10,35

12,42

kuni 2,5

17,25

20,70

kuni 4,5

31,05

37,26