Ehituse ja planeerimise vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Ehitistega seotud blanketid ja lisad MKM lehel Ehitusseadustik, riigilõivuseadusJõgeva linna teede ja tänavate sulgemismaksJõgeva linna kaevetööde eeskiriJõgeva linna teede ja tänavate sulgemise kord ehitusprojekt ehitusloa taotluse juurde, ehituse täitedokumentatsioon kasutusloa taotluse juurde insener 10 - 20 tööpäeva alates viimase nõutava dokumendi esitamisest
Kaeveloa avaldus (pdf *) Jõgeva linna kaevetööde eeskiri projekt või keskkonna asendiplaan insener 5 päeva
Teede ja tänavate sulgemisloa taotlus (pdf *) Jõgeva linna teede ja tänavate sulgemise maksJõgeva linna teede ja tänavate sulgemise kord ajutine liikluskorralduse skeem, täielik sulgemine = kooskõlastused + kuulutus kohalikus meedias insener 2 nädalat

 

* Ühe tärniga tähistatud PDF blanketid on loodud FDF vormide andmevormingus. See tähendab, et neid vorme saab programmides nagu Acrobat Reader , Google Chrome sirvik vmt elektrooniliselt täita, tarkvaralise PDF printeri olemasolul arvutis salvestada ja seejärel ka elektrooniliselt allkirjastada ja edastada. (Vabavaralisi PDF printereid: CutePDF, Bullzip)

** Kahe tärniga on tähistatud ID-kaardiga autentimist vajavad e-vormid. Need vormid jõuavad linnavalitsuse dokumendiregistrisse kiiremini ja seetõttu jõuavad nad kiiremini ka menetlusse. Soovitatav valik!