Kultuuri vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus eesti.ee portaalis **, Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus linna kodulehel *** (pdf) Jõgeva linnas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord
Ürituse kirjeldus ja ajakava, ehitise valdaja/maa-ala omaniku nõusolek. Vajadusel ka turvaplaan ja turvalisusega seotud asendiplaan, teede ja tänavate sulgemisloa taotlus ning liikluskorraldusskeem, avaldus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks. 
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 10 tööpäeva

* Ühe tärniga tähistatud PDF blanketid on loodud FDF vormide andmevormingus. See tähendab, et neid vorme saab programmides nagu Acrobat Reader , Google Chrome sirvik vmt elektrooniliselt täita, tarkvaralise PDF printeri olemasolul arvutis salvestada ja seejärel ka elektrooniliselt allkirjastada ja edastada. (Vabavaralisi PDF printereid: CutePDF, Bullzip)

** Kahe tärniga on tähistatud ID-kaardiga autentimist vajavad e-vormid. Need vormid registreeritakse linnavalitsuse dokumendiregistrisse tänu masinloetavusele kiiremini ja seetõttu jõuavad nad kiiremini ka menetlusse. Soovitatav valik!

*** Kolme tärniga tähistatud blanketid on loodud linna kodulehe vormimooduliga. Kui eesti.ee portaali kaudu (**) vormi saatmine ei õnnestu, siis järgmine soovitatav valik on linna kodulehe vorm.

Vaata ka
Jõgeva Linnavalitsuse e-vormid eesti.ee-s