Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

12.08.16
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on teenus täisealistele isikutele, kes vajavad püsivalt või ajutiselt kõrvalaabi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel sellisel määral, et nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega või muu abi osutamisega.
 
Osaliselt linna poolt rahastatavale hooldusteenusele suunatakse isik, kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud või need on ülalpidamise andmisest vabastatud või on nende ülalpidamiskohust vähendatud ning kelle omandis ei ole kinnis- ega vallasvara hooldekodusse asumise ajal ja ta ei ole võõrandanud oma vara kolmandatele isikutele enne hoolekandeasutusse asumist.
 
 
 
Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016. a määruse nr 51 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas"
 
 

 

Toimetaja: VEIGO MANDRE