Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

7.11.17Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald ja Torma vald ühinevad 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast uueks omavalitsusüksuseks Jõgeva vald.


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisinfo: www.valimised.ee
 

Valimiste korraldamine


Jõgeva valla valimiskomisjon

Jõgeva valla valimiskomisjoni esimees on Elvira Osberg, liikmed Esta Kingsepp, Tiina Leeben, Egle Lääne ja Ülle Sihver. 

Valimiskomisjoni asukoht on Jõgeva Linnavalitsus, Suur tn 5, Jõgeva linn.
Kontaktandmed: info@jogeva.ee; tel 776 2449 (esimees).

Valimiskomisjoni tööaeg:
16.08.–04.09.2017 igal tööpäeval kell 9–12;
05.09.2017 kell 9–18;
06.09.2017 kell 9–12;
07.09.2017 kell 9–18;
08.–13.09.2017 igal tööpäeval kell 9–12;
alates 14.09.2017 kolmapäeviti kell 14–15.

Valimiskomisjoni koosolek toimub 9. novembril 2017 kell 15.00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis, Piiri tn 4.

Valimiskomisjoni otsused

02.08.2017 otsus nr 1 Valimiskomisjoni esimehe valimine
02.08.2017 otsus nr 2 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
02.08.2017 otsus nr 3 Valimiskomisjoni tööaja määramine
18.08.2017 otsus nr 4 Valimisliidu Vooremaa registreerimine
18.08.2017 otsus nr 5 Valimisliidu "Uus Jõgeva" registreerimine
31.08.2017 otsus nr 6 Valimisliidu Kõigi KODU registreerimine
08.09.2017 otsus nr 7 Kandidaatide registreerimine
25.09.2017 otsus nr 8 Jaoskonnakomisjonide moodustamine
1
6.10.2017 otsus nr 9 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
2
3.10.2017 otsus nr 10 Jõgeva Vallavolikogu liikmete registreerimine
23.10.2017 otsus nr 11 Jõgeva Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
23.10.2017 otsus nr 12 Jõgeva Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

 

Valimiskomisjoni protokollid

02.08.2017 protokoll nr 1
18.08.2017 protokoll nr 2
31.08.2017 protokoll nr 3
08.09.2017 protokoll nr 4
25.09.2017 protokoll nr 5
16.10.2017 protokoll nr 6
16.10.2017 protokoll nr 7
17.10.2017 protokoll nr 8
2
3.10.2017 protokoll nr 9
 


Jõgeva Linnavalitsus
14.06.2017 määrus nr 1 Valimisjaoskondade moodustamine

Jõgeva Linnavolikogu
25.05.2017 otsus nr 168 Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustatava Jõgeva Vallavolikogu liikmete arvu määramine
25.05.2017 otsus nr 169 Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustatava Jõgeva valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine
25.05.2017 otsus nr 170 Valimiskomisjoni moodustamine

Jõgeva maavanem
18.07.2017 korraldus nr 1-1/2017/175 Jõgeva valla valimiskomisjoni asukoha määramine


 

Toimetaja: AIME ANDRON

Valimised

17.08.17

 


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013

Kandideerimise vormid
 

07.11.2013 otsus nr 10 Jõgeva Linnavolikogu liikme Aare Olgo volituste peatamine ja asendusliikme määramine
07.11.2013 otsus nr 11 Jõgeva Linnavolikogu liikmete volituste peatamine ja asendusliikmete määramine
01.04.2014 otsus nr 12 Jõgeva Linnavolikogu liikme Toomas Klaarmani volituste peatamine ja asendusliikme määramine
29.04.2014 otsus nr 13 Jõgeva Linnavolikogu liikme Ly Sarapuu volituste taastumine
18.11.2014 otsus nr 14 Jõgeva Linnavolikogu liikme Kalmer Laini volituste peatumine ja asendusliikme määramine
23.03.2015 otsus nr 15 Jõgeva Linnavolikogu liikme Toomas Klaarmani volituste täiendav peatamine
23.03.2015 otsus nr 16 Jõgeva Linnavolikogu liikme Maie Männiku volituste peatamine
23.03.2015 otsus nr 17 Jõgeva Linnavolikogu liikme Kalmer Laini volituste taastumine
25.06.2015 otsus nr 18 Jõgeva Linnavolikogu liikme Maie Männiku volituste täiendav peatamine
25.09.2015 otsus nr 19 Jõgeva Linnavolikogu liikme Maie Männiku volituste täiendav peatamine
15.10.2015 otsus nr 20 Jõgeva Linnavolikogu liikme Rein Kaste volituste peatamine ja asendusliikme määramine
19.11.2015 otsus nr 21 Jõgeva Linnavolikogu liikme Marko Saksingu volituste peatamine ja asendusliikme määramine
21.12.2015 otsus nr 22 Jõgeva Linnavolikogu liikme Maie Männiku volituste täiendav peatamine
22.03.2016 otsus nr 23 Jõgeva Linnavolikogu liikme Maie Männiku volituste täiendav peatamine
22.03.2016 otsus nr 24 Jõgeva Linnavolikogu liikme Toomas Klaarmani volituste täiendav peatamine
22.03.2016 otsus nr 25 Jõgeva Linnavolikogu liikme Mihkel Kübara volituste peatamine ja asendusliikme määramine
16.06.2016 otsus nr 26 Jõgeva Linnavolikogu liikme Mihkel Kübara volituste taastamisest keeldumine
16.06.2016 otsus nr 27 Jõgeva Linnavolikogu liikme Maie Männiku volituste täiendav peatamine
04.07.2016 otsus nr 28 Jõgeva Linnavolikogu liikmete volituste taastumine
04.07.2016 otsus nr 29 Jõgeva Linnavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine 
30.08.2016 otsus nr 30 Jõgeva Linnavolikogu liikme Marko Saksingu volituste lõppemine
28.09.2016 otsus nr 31 Jõgeva Linnavolikogu liikme Mihkel Kübara volituste taastumine
28.09.2016 otsus nr 32 Jõgeva Linnavolikogu liikme Maie Männiku volituste täiendav peatamine
12.10.2016 otsus nr 33 Jõgeva Linnavolikogu liikme Priit Põdra volituste peatumine ja asendusliikme määramine
12.10.2016 otsus nr 34 Jõgeva Linnavolikogu liikme Rein Kaste volituste taastumine
16.02.2017 otsus nr 35 Jõgeva Linnavolikogu liikme Asso Nettani volituste taastumine ja peatumine
30.03.2017 otsus nr 36 Jõgeva Linnavolikogu liikmete volituste täiendav peatamine
29.06.2017 otsus nr 37 Jõgeva Linnavolikogu liikme Asso Nettani volituste täiendav peatamine


Jõgeva Linnavalitsus
05.08.2013 korraldus nr 276 Jõgeva linna valimiskomisjoni asukoha määramine

Jõgeva Linnavolikogu

 

Toimetaja: AIME ANDRON