Jõgeva Linnavalitsus vajab väärteomenetlejat

10.03.17

Väärteomenetleja töö eesmärk on tagada Jõgeva linnas järelevalve õigusaktide täitmise üle ning kohtuvälise menetleja pädevusse kuuluvate väärtegude menetlemine. Põhilised järelevalvevaldkonnad on ehitus, avalik kord, heakord, jäätmehooldus, keskkonnakaitse, välireklaam ja loomapidamine.

Töö on osalise koormusega (0,5). Palk 535 eurot.

Ametikohale ootame kandidaati, kes:

  • on varasemalt töötanud järelevalve- või õigus- ja korrakaitse valdkonnas
  • tunneb põhjalikult riiklikku järelevalvet ja väärteomenetlust reguleerivaid õigusakte
  • tunneb ja oskab rakendada hea halduse põhimõtteid
  • valdab eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt suhtlemistasemel
  • oskab end väga hästi väljendada nii suuliselt kui kirjalikult
  • on aus ja tasakaalukas
  • usub ja tahab panustada positiivse Jõgeva arengusse

 

Konkursil osalemiseks saata CV ja kaaskiri hiljemalt 29. märtsiks 2017 aadressil egle.laane@jogeva.ee

Lisainfo:  abilinnapea Mati Kepp, tel 5344 0858

 

Vabad töökohad

Tutvu Jõgevamaa tööpakkumistega SIIN.