« Tagasi

Tuleohtliku aja kehtestamine

Päästeameti peadirektori 02.04.2017 käskkirjaga on Eestis tuleohtliku aja alguseks määratud 14.04.2017.
Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:

  • küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
  • kuluheina ja roostiku põletamine;
  • muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.