« Tagasi

Suvila tn 15 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõgeva Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 161 vastuvõetud Suvila tn 15 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Linnavalitsuse kantseleis ja veebilehel www.jogeva.ee 11.–25. maini 2017.

Oma ettepanekud ja pretensioonid planeeringu kohta palume esitada kirjalikult Jõgeva Linnavalitsusele hiljemalt 25. maiks 2017 kella 17.00-ks.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõgeva Linnavalitsuse saalis (Suur tn 5 II korrus) 5. juunil 2017 kell 16.00.

Monexest OÜ omandis oleva Jõgeva linna Suvila tn 15 kinnistu detailplaneering algatati Jõgeva Linnavolikogu 28. juuni 2012 otsusega nr 11. Detailplaneeringuga määratakse uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering". Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 0,5 ha.