« Tagasi

Suur tn 91f kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõgeva Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 160 vastuvõetud Suur tn 91f kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Linnavalitsuse kantseleis ja veebilehel www.jogeva.ee 11.–25. maini 2017.

Oma ettepanekud ja pretensioonid planeeringu kohta palume esitada kirjalikult Jõgeva Linnavalitsusele hiljemalt 25. maiks 2017 kella 17.00-ks.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõgeva Linnavalitsuse saalis (Suur tn 5 II korrus) 5. juunil 2017 kell 15.00.

Juta & Kaido OÜ omandis oleva Jõgeva linna Suur tn 91f kinnistu ja selle lähiala detailplaneering algatati Jõgeva Linnavolikogu 26. juuni 2014 otsusega nr 30. Detailplaneeringuga määratakse uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus ning laiendatakse kinnistut. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering". Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 0,3 ha.