« Tagasi

Jõgeva linnavalitsuse 24.04.17 istungil

-          Kooskõlastati kohviku „Ateljee" hooajaline laiendus alates 1. maist kuni 31. oktoobrini.  

Lisainfo: spetsialist Anne Sommer, 776 6544

 

-          Muudeti Jõgeva linnavalitsuse ja Jõgeva kunstikooli alaeelarvet.

Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552

 

-          Kinnitati Jõgeva linna eelarvesse sihtotstarbelised laekumised ning otsustati eraldada reservfondist raha.

Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552

 

-          Tunnistati Betti Alveri muuseumi ümbruse rekonstrueerimise lihthankes edukaks ühispakkujate Kivikuvand OÜ ning Tee ja Tee OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.

Lisainfo: peaspetsialist Janis Käär, 776 6544