« Tagasi

Jõgeva linnavalitsuse 10.04.17 istungil

- Eraldati sporditoetuste reservist raskejõustikuklubile Ramm 200 eurot Heino-Valdu Põldoja osalemiskulude katmiseks mais toimuvatel veteranide sangpommispordi Euroopa meistrivõistlustel Lätis Daugavpilsis.

Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552

 

- Anti nõusolek seada linna omandis olevatele Suur tänav 7, Suur tänav L1 ja Pargi tänav L1 kinnistutele OÜ Jõgeva Veevärk kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus projekteeritud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamiseks ja haldamiseks.

Lisainfo: keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist Jaan Vahtla, 776 6509

 

- Tunnistati Jõgeva linna tänavate aastaringse hoolduse riigihankel edukaks OÜ N&V pakkumus maksumusega 298 767,60 eurot ja otsustati sõlmida hankeleping.

Lisainfo: peaspetsialist Janis Käär, 776 6544

 

- Otsustati korraldada riigihange Suvila, Jaama ja Välja tänava piirkonna ettevõtlusala avaliku tugitaristu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks eeldatava maksumusega 864 000 eurot ilma käibemaksuta.

Lisainfo: peaspetsialist Janis Käär, 776 6544

 

- Lubati MTÜ-l Ivent korraldada 15. aprillil IV Jõgeva rahvajooksu.

Lisainfo: hariduse- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste, 776 6506