« Tagasi

Jõgeva linna teekatete rekonstrueerimine

Hanke viitenumber 187012

Hanke nimetus Jõgeva linna teekatete rekonstrueerimine

Hankija

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

 

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva linna teekatete rekonstrueerimine

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Teostamine

Ehitustööde teostamise koht: Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Hankelepingu sõlmimiseks

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Riigihanke objektiks on Jõgeva linna asfaltkattega (mustkattega) teede ja tänavate 1,5 kordne pindamine graniitkivikillustikuga ning kruusakattega teede ja tänavate eelpuistega 2,5 kordne pindamine graniitkivikillustikuga.

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 45233252-0

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei

Hankeleping on jaotatud osadeks Ei

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei

HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

Üldkogus või ulatus

Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 57500

Rahaühik: Euro

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 03.07.2017

Kavandatav lõppkuupäev: 11.08.2017

Hankemenetluse liik

Lihthange

 

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei

HALDUSALANE TEAVE

Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade  Ei

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 31.05.2017 09:55

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Euro

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

31.05.2017 10:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 31.05.2017 10:00