« Tagasi

Jõgeva linna Suvila, Jaama ja Välja tänava rekonstrueerimine

Hanke viitenumber 185925

Hanke nimetus Jõgeva linna Suvila, Jaama ja Välja tänava rekonstrueerimine

Hankija

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva linna Suvila, Jaama ja Välja tänava rekonstrueerimine

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Teostamine

Ehitustööde teostamise koht: Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Hankelepingu sõlmimiseks

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Käesoleva riigihanke objektiks on Jõgeva linnas Suvila, Jaama ja Välja tänava piirkonna ettevõtlusala avaliku tugitaristu rekonstrueerimine ja laiendamine koos vee ja kanalisatsiooni välistorustiku ja tänavavalgustuse ehitamisega vastavalt Keskkonnaprojekt OÜ koostatud projektdokumentatsioonile.

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 45233140-2

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei

Hankeleping on jaotatud osadeks Ei

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei

HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

Üldkogus või ulatus

Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 864000

Rahaühik: Euro

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 26.06.2017

Kavandatav lõppkuupäev: 31.10.2017

Hankemenetluse liik

Avatud hankemenetlus

HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 31.05.2017 10:55

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Euro

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

31.05.2017 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 31.05.2017 11:00

TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA

Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Jah

Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Regionaalarengu Fond

KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Jah

Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Projekt nr 2014-2020.5.04.16-0026