« Tagasi

Jõgeva linna raudteeääre piirkond on saanud uue hingamise

Betti Alveri muuseumi ümbrus sai korda – Johannes Nahkuri mälestusmärgi ala ja jalgteed on rekonstrueeritud.

Varem aukliku asfaltiga muusemi esine kõnnitee on asendatud muruplatsiga. Uus kivisillutisega jalgtee kulgeb raudtee ülekäigust Jaama tänava vöötrajani ning muuseumi kõrval asuvat Johannes Nahkuri mälestuskivi pargi juurest piki muusemi esist. Johannes Nahkuri mälestusmärk nihutati senisest kohast umbes kaheksa meetrit tänava suunas. Mälestusmärgi parki on paigaldatud kaks uut pinki ning prügikastid. Muusemi ees on jalgrattahoidla. Kivisillutise ja haljasalal piirile on laotud 29meetrine müüritis. Ülevaatus-vastuvõtukomisjon, kuhu kuulus abilinnapea Mati Kepp, linnamajandusosakonna juhata Vello Ründva, linnamajandusosakonna peaspetsialist Janis Käär, insener Stella Päll, Jõgeva linnavolikogu arendus- ja majanduskomisjoni aseesimees Jaano Terras, ehitusettevõtja Tiit Saarva ning omanikujärelevalve teostaja Urmas Ilves, vaatas 15. augustil muusemi ümbruses tehtud tööd üle ja jäi tulemusega rahule. Jõgeva abilinnapea Mati Kepp sõnas, et muusemi ümbruse korrastamisega on linnas suur piirkond korda saanud. Kivisillutis ja kujunduselemendid on abilinnapea hinnangul ilmekamad kui asfalteeritud plats ning sobivad ajaloolise piirkonnaga. Betti Alveri muusemi juhataja Toomas Muru oli õnnelik, et muusemi ümbrus on väärikalt korrastatud. „Mina olen tulemusega väga rahul, see on hästi tehtud," märkis Muru. Muuseumi ümbruse tegi korda Kivikuvand OÜ vastavalt R&U Maastikubüroo OÜ koostatud projektile.