Jõgeva lugu

Jõgeva raudteejaam, 1923.a. Oma asukoha tõttu on Jõgevat tihti liigitatud nii Lõuna-, Kesk-, kui ka Ida- Eestiks. Kõige täpsem on öelda, et Jõgeva asub Vooremaal, kõigi kolme eelnimetatud Eesti piirkonna ristumispunktis. Jõgevamaa piirneb lõunast Tartumaa,...

Linna statistika

Rahvaarv: 5557 (RR, 01.01.2014)
Pindala: 3,86 km²
Koole: 3
Lasteaedu: 2
Huvikoole: 2

Jõgeva uudised

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.12.2016

Jõgeva Linnavolikogu 22. detsembril 2016. a toimunud 37. istungi otsusega nr 150 kinnitati Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping ja selle lisad ning lepingu avalikustamise käigus laekunud ettepanekute läbivaatami...  Loe edasi »

Nädala sündmused

Nädala näitused