Toimetulekutoetus

17.05.16

 

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega

Toimetulekutoetust makstakse isikule (perekonnale), kelle netosissetulek pärast eluasemekulude eest tasumist normpinna ja kehtestatud eluasemekulude piirmäära ulatuses jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. 2016. aastal on üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir 130 eurot kuus.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir. 

Toimetulekutoetuse avaldusi võetakse vastu jooksva kuu 20. kuupäevani teisipäeviti ja neljapäeviti. 
 

Eluasemekulude piirmäärad Jõgeva linnas alates 1. aprillist 2016:

Jrk nr

Eluasemekulu

Piirmäär ühes kuus

1.

üür

kuni 2 eurot eluruumi 1 m2 kohta

2.

korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu

kuni 1,50 eurot eluruumi 1 m2 kohta

3.

korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse

kuni 1 euro eluruumi 1 m2 kohta

4.

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus

kuni 10 eurot ühe pereliikme kohta

5.

soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus

kuni 10 eurot ühe pereliikme kohta

6.

kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus

kuni 4 eurot eluruumi 1 m2 kohta

7.

elektrienergia tarbimisega seotud kulu

kuni 25 eurot ühe pereliikme kohta

8.

majapidamisgaasi maksumus

kuni 8 eurot ühe pereliikme kohta

9.

maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind

kuni 0,10 eurot 1 m2 kohta

10.

hoonekindlustuse kulu

kuni 0,10 eurot eluruumi 1 m2 kohta

11.

olmejäätmete veo tasu

kuni 4 eurot ühe pereliikme kohta


 

Toimetaja: AIME ANDRON