Teed ja tänavad

Jõgeva linna tänavavalgustuse eest hoolitseb ProSystem OÜ. Tänavavalgustuse rikete operatiivsemaks teeninduseks saab helistada numbril 5666 2999.
 
 

Jõgeva linna tänavate, kõnniteede ja parklate aastaringseid hooldustöid teostab alates
1. jaanuarist 2015.a OÜ N&V, kontakttelefon 5330 5631.
 
 
Vaata ka
 
 

Teede ja tänavate talihooldus

Lume lükkamist ja libedatõrjet Jõgeva linna tänavatel, kõnniteedel ja parklates teostab OÜ N&V.

Jõgeva linna kaardil on märgitud tänavate seisunditasemed: sinisega kolmas tase, rohelisega teine tase. Kõnniteed kuuluvad kõik kolmanda taseme alla, mille puhastamiseks on aega lumesaju korral ja libedustõrjeks kuni 8 tundi.

Talihoolduse nõuetega saab alljärgnevalt lähemalt tutvuda.

Tee seisundinõuded 

TÄNAVA SEISUNDITASE

HOOLDUSTSÜKLI AEG TUNDIDES

TEE TALVISED SEISUNDINÕUDED

TÄNAVA TALVINE SEISUNDITASE

Täiendavatel küsimustele vastavad:

Linnamajandusosakonna juhataja Vello Ründva, tel 776 6540

Linnamajandusosakonna peaspetsialist Janis Käär, tel 776 6544

Suur-Puiestee-Piiri ringristmik