Sünnitoetus

12.08.16

Sünnitoetust saab taotleda lapsevanem juhul, kui lapse mõlema vanema elukoht enne lapse sündi on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linnas.

Sünnitoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.

Sünnitoetuse suurus 2015

  455 eurot
I osa    lapse sündimisel 30% 136,50 eurot
II osa   lapse aastaseks saamisel 70% 318,50 eurot

 

Sünnitoetuse suurus 2016   592 eurot
I osa    lapse sündimisel 30% 177,60 eurot
II osa   lapse aastaseks saamisel 70% 414,40 eurot

 

Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016. a. määrus nr 52 "Jõgeva linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord"

 

 

Toimetaja: VEIGO MANDRE