Linna sümbolite kasutamine

18.09.15

Väljavõte Jõgeva linna põhimäärusest

§ 3. Jõgeva linna sümbolite kasutamine

(1) Linna lipp heisatakse alaliselt linnavalitsuse hoonel.

(2) Lippu kasutatakse Jõgeva linna pidupäevadel ja tähtsündmustel. Jõgeva linna elanikel on õigus heisata linna lipp perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul. Jõgeval tegutsevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel on õigus heisata linna lipp oma ürituste ja tähtpäevade puhul.

(3) Leina tähistamiseks heisatakse linna lipp leinalipuna. Neil juhtudel kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 100 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti.

(4) Linna vapi kujutist võivad kasutada oma pitsatitel ja dokumentidel ainult volikogu ja linnavalitsus.

(5) Vapi kujutisega pitsat on sõõr, mille keskel on vapp ja äärel kasutaja nimi.

(6) Käesolevas paragrahvis loetlemata juhtudel toimub lipu ja vapi kasutamine, sh kasutamine ärilistel eesmärkidel, linnavalitsuse loal.

(7) Logo on vabalt ja tasuta kasutatav.

 

Toimetaja: MARGE TASUR