Statistika

5.01.17

Rahvastik

2017. aasta 1. jaanuari seisuga elas rahvastikuregistri andmeil Jõgeva linnas 5305 inimest – naisi 2912 ja mehi 2393. Aastaga on elanike arv vähenenud 113 inimese võrra. Varasemalt on Jõgeva linna rahvaarv vähenenud tagasihoidlikumalt. Näiteks 2015. aasta 1. jaanuari seisuga elas linnas 5517 inimest, aastaga vähenes elanike arv 40 võrra. Mullu elas linnas 5418 inimest, aastaga vähenes elanike arv 99 võrra.

2017. aastal sündis Jõgeva linnas 39 last. Võrreldes eelmise aastaga sündis kuus last vähem. Linnas suri aga 69 inimest. Linna saabus elama 195 ja lahkus 279 elanikku. Linnasiseselt vahetas elukohta 120 inimest.

Kõige vanem elanik Jõgeva linnas on 1916. aastal sündinud naine, kes tähistab sel aastal 101. sünnipäeva. Kui aastatel 1916–1923 sündinud naiste arv jääb ühe ja nelja vahele, siis kaks linna kõige eakamat meest on sündinud 1924. aastal. Kõige enam elab linnas 1990. ja 1991. aastal sündinud noori, keda on mõlemas aastakäigus kokku 88 – 49 meest ja 39 naist. Arvukalt on linnas ka 1949. aastal sündinud inimesi, kokku 94 – 36 meest ja 58 naist. Rohkearvuline grupp elanikke on vanuses 23–33, kokku 799 inimest. Üle 60-aastaste osakaal linna elanikest on ligi 29%.

 

Vaata ka

Jõgeva linna statistika Statistikaameti keskkonnas „Piirkondlik portree Eestist"
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks
Statistika kaardirakendus
Eesti Entsüklopeedia

Toimetaja: MARGE TASUR