Jõgeva Linna Avatud Noortekeskuse projektid

26.05.15

Jõgeva Linna Noortekeskus on liitunud projektiga "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

Projekti raames korraldatakse huvitegevust, korraldatakse võrgustikutöö koordineerimist, korraldatakse mobiilset noorsootööd ning rakendatakse huvipõhise metoodikana seikluskasvatust.

 

KONTAKTID:

Projekti koordinaator Nele Graverson, nele.graverson@gmail.com, +372 5805 1619

Võrgustikutöö koordinaator Ülle Ottokar, ylle.ottokar@jogeva.ee, +372 5886 1856

Võrgustikutöö koordinaator Kristiina Meinberg-Kadai, kristiina.meinberg-kadai@jogeva.ee, 776 6521

Huvitegevuse koordinaator Marju Saviauk

Toimetaja: VEIGO MANDRE