Kontaktid

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
avalike suhete peaspetsialist Marge Tasur 5193 1225 Vastuvõtt: E, K, N; II korrus
CSV

Pressiteated

« Tagasi

Neljapäeval, 9. novembril on vallavolikogu istung

Jõgeva vallavolikogu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017. a algusega kell 15.00 endises vallavalitsuse saalis (Jõgeva, Piiri tn 4).

P Ä E V A K O R R A S :

1. Ülevaade Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisläbirääkimiste
protsessist 2017. aastal.
   Esitajad – ühinemisläbirääkimiste koordinaator Katrin RAJAMÄE, piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esimees Margus KASK

2. Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu
muutmine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

3. Jõgeva vallavanema valimine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

4. Jõgeva valla valimiskomisjoni poolt määratud volikogu asendusliikme volikogu
liikmena kohale asumine.
   Ettekandjad – valimiskomisjoni esimees Elvira OSBERG

5. Jõgeva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
   Ettekandja – vallavanem

6. Jõgeva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ning palgaliste valitsusliikmete ametisse
nimetamine.
   Ettekandja – vallavanem

7. Jõgeva valla valimiskomisjoni poolt määratud volikogu asendusliikmete volikogu
liikmetena kohale asumine ja volikogu fraktsioonide registreerimine.
   Ettekandjad – valimiskomisjoni esimees Elvira OSBERG, fraktsioonide esimehed.

8. Jõgeva Linnavalitsuse, Jõgeva Vallavalitsuse, Palamuse Vallavalitsuse ja Torma
Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine ning vallavanematele ja volikogu
esimeestele hüvitiste maksmine.
   Ettekandja – volikogu esimene aseesimees Mai TREIAL

9. Jõgeva Vallavolikogu esimehe palgalise ametikoha moodustamine.
   Ettekandja – volikogu esimene aseesimees Mai TREIAL

10. Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse palgalistele ametikohtadele töötasu ja
hüvitise määramine.
   Ettekandja – volikogu esimene aseesimees Mai TREIAL

11. Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise korra
kehtestamine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

12. Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

13. Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
   Ettekandjad – volikogu esimees Raivo MEITUS

14. Jõgeva Vallavolikogu revisjonikomisjoni valimine.
   Ettekandja – volikogu revisjonikomisjoni esimees.

15. Jõgeva valla põhimääruse esimene lugemine.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

16. Mitmesugust, informatsioonid:
      16.1 Informatsioon järgmise istungi toimumise ajast, asukohast ja päevakorrast.
      16.2 Jooksvad informatsioonid.
   Ettekandja – volikogu esimees Raivo MEITUS

 


Uudised

Vali Jõgeva linna aasta tegu 2017!

Jõgeva linnavalitsus selgitab välja aasta parimad teod ja tunnustab nende elluviijaid. Palun valige KOLM TEGU, mis teile sel aastal kõige rohkem meeldisid. Tehke selle juurde ristike. Häälte lugemisel arvestatakse ainult nimega sedeleid. Valikut saab teha 7. jaanuarini 2018 Jõgeva linna...

Nädala eelinfo: 13.11.–19.11.17 sündmused Jõgeval

Kolmapäev, 15. november Kell 9.00 on Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 11.00 toimub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia osalejatele vestlus-loeng teemal „Stressi ja depressiooni äratundmine ning endaga toimetulek". Esineb psühholoogiline nõustaja Maire Püss. Kell 15.00...

Jõgeva valda juhib Aare Olgo

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti 16 poolthäälega Jõgeva vallavanemaks praegune Laeva vallavanem ja varasem Jõgeva linnapea Aare Olgo. Jõgeva vallavolikogu liikmed said vallavanema valida koalitsiooni kandidaadi Aare Olgo (Eesti Keskerakond) ja opositsiooni kandidaadi...

Neljapäeval, 9. novembril on vallavolikogu istung

Jõgeva vallavolikogu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017. a algusega kell 15.00 endises vallavalitsuse saalis (Jõgeva, Piiri tn 4). P Ä E V A K O R R A S : 1. Ülevaade Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisläbirääkimiste protsessist 2017. aastal. ...

Jõgeva linnavalitsuse 06.11.17 istungil

Muudeti Jõgeva linnavalitsuse, spordikeskuse ja kultuurikeskuse alaeelarveid. Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552   Suunati Jõgeva kultuurikeskuse ülelaekunud tulu põhitegevuse kuludeks. Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552 ...