Kontaktid

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
avalike suhete peaspetsialist Marge Tasur 5193 1225 Vastuvõtt: E, K, N; II korrus

Pressiteated

« Tagasi

Jõgeva valda juhib Aare Olgo

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti 16 poolthäälega Jõgeva vallavanemaks praegune Laeva vallavanem ja varasem Jõgeva linnapea Aare Olgo.

Jõgeva vallavolikogu liikmed said vallavanema valida koalitsiooni kandidaadi Aare Olgo (Eesti Keskerakond) ja opositsiooni kandidaadi Mihkel Kübara (Isamaa ja Res Publica Liit) vahel. Aare Olgo valimist vallavanemaks toetasid kõik koalitsiooni liikmed. Mihkel Kübar pälvis aga 11 häälega opositsioonisaadikute poolehoiu. Lisaks vallavanemale kinnitas volikogu ametisse kaks abivallavanemat. Majandusvaldkonda hakkab juhtima endine Jõgeva abilinnapea Mati Kepp (Sotsiaaldemokraatlik erakond). Hariduse, kultuuri ja spordivaldkonna eest vastutab senine Puurmani mõisakooli õppealajuhataja Arvo Sakjas (Eesti Keskerakond). Vallavanemana võtab Aare Olgo enda vastutusse personalitöö, finantsteemad, avalikud suhted ja valla mainekujunduse. Jõgeva vallavalitsuse meeskonnaga liitub kolmaski abivallavanem, kes hakkab tegelema sotsiaalvaldkonna ja tervisedendusega. „Võimaliku kandidaadiga on räägitud, kuid nime veel avalda," märkis Aare Olgo. Ta lisas, et kolmas abivallavanem asub tööle uue aasta alguses.

Ühtlasi kinnitas vallavolikogu ametisse seitsmeliikmelise vallavalitsuse, mille koosseisu kuulub vallavanem, kolm abivallavanemat ja kolm valitsuse liiget, kelleks on Vello Lukk (Eesti Keskerakond), Urmas Astel (Eesti Keskerakond) ja Kalle Pint (Eesti Reformierakond). Valitsusse valitud volinike asemel asuvad volikogus asendusliikmetena tööle Kristian Vaarpuu (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Enn Kurg (Eesti Keskerakond), Väino Ling (Eesti Keskerakond) ja Matti Tsahkna (Eesti Keskerakond). Jõgeva vallavanema töötasuks määrati 3500 eurot kuus. Volikogu esimees hakkab teenima sellest 90 protsendilist palka ehk 3150 eurot. Abivallavanemate töötasu moodustab 85 protsenti vallavanema palgast ehk 2975 eurot. Antud töötasude kehtestamise vastu olid EKRE, IRLi ning valimisliitude Vooremaa ja Kõigi Kodu saadikud.

Valitud vallajuhid tahavad end kurssi viia suurvalla erinevate piirkondade tegemiste ja ootustega. Esmajärjekorras tuleb lahenda personaliküsimused ja struktuur paika seda. „Meil on palju allasutusi, tahame kõiki neid külastada ning rääkida nende plaanidest," lausus Olgo. „Tahan, et vald hakkaks korralikult tööle. Esimese sammuna on vaja vallavalitsusest kujundada töötav meeskond – juht ei tee üksi midagi. Jõgeva peab olema eluterve ja korralik vald," rääkis uus vallavanem Aare Olgo. Kõige tähtsamaks sammuks peab ta linna, kolme valla, Puurmani ning Pajusi külade ühe mütsi alla toomist. Olgo tunnistas, et suure valla vallavanem on olla keeruline, ent töökusega saab kõigest üle. „Kuna meil on tugev vallavalitsus, kogenud inimesed, siis saame hakkama," kinnitas ta. Oma tugevuseks peab Olgo kogemusi nii Jõgeva abilinnapea ja linnapeana kui Laeva vallavanemana. „Jõgeva valla juhtimisse võtan eelkõige kaasa suure töökogemuse. Tänases haldusreformi situatsioonis on raske ilma selleta hakkama saada," lausus Olgo. Jõgeva vallavanem selgitas, et ta on hetkel veel ametis Laeva valla juhina. „Lõpetan töö Laeva vallavanemana kohe, kui seal uus vallavalitsus paika pannakse. Praegu on mul Laeva vallast võetud puhkus; loodan, et sel ajal valitakse uus vallavalitsus ära," sõnas Olgo.

Aare Olgo tõi tähtsamate projektidena välja uue põhikooli ehitamise, et valla õpilastel oleks tagatud kaasaegne koolikeskkond ning kvaliteetsed õppimisvõimalused. „Panustame võimalikult palju sotsiaalvaldkonda ning pöörame tähelepanu noorsootööle," märkis vallavanem. Näidetena saab välja tuua tasuta toidu kõigile lasteaia lastele ning hommikpudru kooliõpilastele. „Tahame juba varakult panustada laste ja noorte tervislikku eluviisi," põhjendas Olgo. Lisaks on plaanis hakata koolis gümnaasiumi õpilastele tausta autosõidu algõpet andma. „Nii saavad noored juba varakult sõiduki juhtimise kogemused, teadmised liiklusohutusest ning nad on ka tööturul konkurentsivõimelisemad," lausus vallavanem.

Abivallavanem Mati Kepp rääkis, et soovib esmajärjekorras eri piirkondade majandusvaldkonna inimestega vestelda, et vaadata koos üle töömahud ning komplekteerida meeskond. „Struktuuri paika sättimisel kasutame ära juba töötavad inimesed. Mõned neist tuleb ümber paigutada, osad soovivad aga pensionile minna," rääkis Mati Kepp. Abivallavanem Arvo Sakjas kinnitas, et hariduse valdkonnaski on kiirelt vaja struktuur paika saada ning inimestega mehitada. Sakjas rääkis, et plaanis on Kuremaa spordikool korralikult käima panna. Noorsootöötajad tahavad teha ühe allasutuse, mille alla koonduvad valla kõik üheksa keskust. „Koolilõunad ja lasteaiatasud tuleb ühtlustada. Oluliseks küsimuseks on lasteaia õpetajate palgad. Kuuldavasti paneb riik õla alla ja aitab omavalitsusi, kes ise panustavad," loetles Sakjas mõningaid lahendamist nõudvaid teemasid.

Jõgeva valla ametnikud hakkavad töötama praeguse Jõgeva linnavalitsuses hoones. Teenuspunktid tegutsevad nii Palamusel kui Tormas. Seal on ametis inimeste küsimustele vastav juhataja, spetsialist ning sotsiaaltöötajad.


Uudised

Jõgeva linnavalitsus selgitab välja aasta parimad teod ja tunnustab nende elluviijaid. Palun valige KOLM TEGU, mis teile sel aastal kõige rohkem meeldisid. Tehke selle juurde ristike. Häälte lugemisel arvestatakse ainult nimega sedeleid. Valikut saab teha 7. jaanuarini 2018 Jõgeva linna...

Vali Jõgeva linna aasta tegu 2017!

Jõgeva linnavalitsus selgitab välja aasta parimad teod ja tunnustab nende elluviijaid. Palun valige KOLM TEGU, mis teile sel aastal kõige rohkem meeldisid. Tehke selle juurde ristike. Häälte...

Kolmapäev, 15. november Kell 9.00 on Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 11.00 toimub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia osalejatele vestlus-loeng teemal „Stressi ja depressiooni äratundmine ning endaga toimetulek". Esineb psühholoogiline nõustaja Maire Püss. Kell 15.00...

Nädala eelinfo: 13.11.–19.11.17 sündmused Jõgeval

Kolmapäev, 15. november Kell 9.00 on Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 11.00 toimub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia osalejatele vestlus-loeng teemal „Stressi ja...

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti 16 poolthäälega Jõgeva vallavanemaks praegune Laeva vallavanem ja varasem Jõgeva linnapea Aare Olgo. Jõgeva vallavolikogu liikmed said vallavanema valida koalitsiooni kandidaadi Aare Olgo (Eesti Keskerakond) ja opositsiooni kandidaadi...

Jõgeva valda juhib Aare Olgo

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti 16 poolthäälega Jõgeva vallavanemaks praegune Laeva vallavanem ja varasem Jõgeva linnapea Aare Olgo. Jõgeva vallavolikogu liikmed said...

Jõgeva vallavolikogu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017. a algusega kell 15.00 endises vallavalitsuse saalis (Jõgeva, Piiri tn 4). P Ä E V A K O R R A S : 1. Ülevaade Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisläbirääkimiste protsessist 2017. aastal. ...

Neljapäeval, 9. novembril on vallavolikogu istung

Jõgeva vallavolikogu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017. a algusega kell 15.00 endises vallavalitsuse saalis (Jõgeva, Piiri tn 4). P Ä E V A K O R R A S : 1. Ülevaade Jõgeva...

Muudeti Jõgeva linnavalitsuse, spordikeskuse ja kultuurikeskuse alaeelarveid. Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552   Suunati Jõgeva kultuurikeskuse ülelaekunud tulu põhitegevuse kuludeks. Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552 ...

Jõgeva linnavalitsuse 06.11.17 istungil

Muudeti Jõgeva linnavalitsuse, spordikeskuse ja kultuurikeskuse alaeelarveid. Lisainfo: finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, 776 6552   Suunati Jõgeva kultuurikeskuse...