Jõgeva Linna Noortevolikogu

4.02.16
 
 
"Jõgeva Linna Noortevolikogu – Mõtleme noorelt ja suurelt"
 
Jõgeva Linna Noortevolikogu on 11 noorest koosnev noorte esindusorgan, mis tegutseb Linnavalitsuse juures ning mille põhiliseks eesmärgiks on noorte huvide kaitsmine linnas, Linnavolikogule ja Linnavalitsusele noorte ettepanekute edastamine ja Jõgeva linnas noorteürituste korraldamine ning omaalgatuslike projektide elluviimine.
 
Senini on Noortevolikogu tegutsenud üritustepõhisena. 2011. aasta hittüritusena toimus mais noortepidu „Noortelt Noortele", kus käis esinemas näiteks Getter Jaani. Veel toimus välikino, mis on osutunud väga populaarseteks.
 
Üks Jõgeva Linna Noortevolikogu (JLNV) tegutseb järjest kaks aastat, seejärel korraldatakse uued valimised. Kandideerida võivad noored vanuses 15-26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva linn või Jõgeva linna koolides õppivad noored. Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel. Valimisõigus on 7-26 aastastel noortel, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva linn ja Jõgeva linna koolides õppivatel noortel.
 
 
Meie tegevus
 
Jõgeva Linna Noortevolikogu üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul. Nendes jagatakse ülevaadet töös olevatest projektidest/üritustest ning lahendatakse organisatsiooni puudutavad jooksvad küsimused. Sisuline töö toimub töögruppides, mis moodustatakse vastavalt projekti/ürituse sisule. Töögrupid kohtuvad selle liikmete poolt kokku lepitud aegadel eesmärgi täitmiseni.