Muu vajaduspõhine toetus

12.08.16

Toetust makstakse vahendite olemasolu korral pere hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

Toetust antakse erijuhtudel, milleks võib olla õnnetusjuhtum, tulekahju või mõni muu ettenägematu sündmus.

Toetuse andmine võib toimuda nii tasutud kui tasumata kulude katmiseks.

 

Toetuse saamiseks esitab toetuse taotleja põhjendatud avalduse, milles on näidatud pere suurus ja sissetulekud. Vajadusel on sotsiaalspetsialistil õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist või selgitusi avalduses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

 

Avaldust menetlev sotsiaalspetsialist hindab vestluse, majandusliku olukorra analüüsi ja vajadusel kodukülastuse põhjal taotleja abivajadust.

Määratud toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole.

 

Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016. a. määrus nr 51 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas"

Toimetaja: VEIGO MANDRE