Matusetoetus

12.08.16

Toetuse suurus on 169 eurot

 

Matusetoetust saab taotleda matusekulude osaliseks kompenseerimiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Jõgeva linn.

 

Matusetoetuse saamiseks esitab matusekulude kandja Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale surma tõendi (originaal) ja avalduse, milles on märgitud taotleja nimi, kontakttelefon ja arvelduskonto number.

Matusetoetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

Matusetoetus makstakse isiku surmakuupäeval kehtinud matusetoetuse suuruses.

 

Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016 a määrus nr 52 "Jõgeva linna eelarvest täiendavate toetuste maksmise kord"

 

 

 

Toimetaja: VEIGO MANDRE