Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
linnapea Raivo Meitus 501 5843 Vastuvõtt: E 10.30-12, II korrus
abilinnapea Mati Kepp 776 6501; 5344 0858 Vastuvõtt: E 10.30-12, II korrus
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
valitsuse liige Nele Graverson Vastuvõtt: E 12.30-13, linnavalitsus II korrus
valitsuse liige Kalle Pint Vastuvõtt: E 12.30-13, linnavalitsus II korrus
valitsuse liige Priit Põdra Vastuvõtt: E 12.30-13, linnavalitsus II korrus
valitsuse liige Kristian Vaarpuu Vastuvõtt: E 12.30-13, linnavalitsus II korrus
CSV
28.02.17Linnavalitsuse liikmete töövaldkonnad

Linnapead asendab tema äraolekul abilinnapea Mati Kepp.


linnapea Raivo Meitus

 • linnavalitsuse juhtimine;
 • linna esindamine;
 • välissuhted;
 • linna areng;
 • teadus;
 • rahandus ja eelarve;
 • haridus;
 • kultuur;
 • kehakultuur ja sport;
 • noorsootöö;
 • tervishoid;
 • sotsiaalhoolekanne;
 • terviseedendus;
 • infotehnoloogia;
 • avalikud suhted ja mainekujundus;
 • turism;
 • linna osalusega sihtasutused.

abilinnapea Mati Kepp

 • ettevõtlus;
 • energiamajandus;
 • ehitusjärelevalve;
 • linna heakord ja välisilme;
 • jäätmekäitlus;
 • keskkonnakaitse;
 • linnavarad;
 • maakorraldus;
 • linnaplaneerimine;
 • linnamajandus;
 • elamumajandus;
 • avalik kord ja turvalisus;
 • linna osalusega äriühingud.

linnavalitsuse liige Nele Graverson

 • haridus;
 • välissuhted;
 • noorsootöö;
 • kultuur.

linnavalitsuse liige Kalle Pint

 • maakorraldus;
 • linnaplaneerimine.

linnavalitsuse liige Priit Põdra

 • haridus;
 • kultuur.

linnavalitsuse liige Kristian Vaarpuu

 • spordi- ja mänguväljakud;
 • noorsootöö;
 • kriisireguleerimiskava tegevusplaanid;
 • eakate huvitegevus.

 

Toimetaja: AIME ANDRON