CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallavanem Aare Olgo 510 0740 Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva linnavalitsuse 2. korrus
abivallavanem Mati Kepp 776 6501; 5344 0858 Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva linnavalitsuse 2. korrus
abivallavanem Arvo Sakjas 506 7525 Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva linnavalitsuse 2. korrus
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
valitsuse liige Urmas Astel
valitsuse liige Vello Lukk
valitsuse liige Kalle Pint