Laste hoolekande komisjon

19.03.14
Hoolekande komisjoni ülesanded on:
  • ettepanekute ja soovituste esitamine linnavalitsusele abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele;
  • ettepanekute tegemine linnavalitsusele laste tervishoiu, hariduse, töö, puhkuse, huvitegevuse ja hoolekande korraldamiseks;
  • abi osutamine linnavalitsusele lapsi arendavate ja toetavate sihtprogrammide ja projektide väljatöötamisel ja elluviimisel;
  • ettepanekute tegemine linnavalitsusele või kohtule lapse eraldamiseks perekonnast, eestkostele andmiseks, tugiisiku leidmiseks, perekonda hooldamisele andmiseks, järelhoolduse korraldamiseks, nõustamiseks, rehabiliteerimiseks;
  • laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, vajadusel lapse enda arvamuse väljaselgitamine;
  • koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine ning neile abi osutamine; linnavalitsusele, koolile ja lapsevanematele ettepanekute tegemine ja arvamuse andmine lapse ja õpetaja vahelistele probleemidele koolikartuse ja koolikiusamise kohta;
  • ettepanekute tegemine alaealiste õigusrikkujate suhtes alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks;
  • ettepanekute tegemine ja järelpärimiste esitamine sotsiaalosakonnale vajalike muudatuste tegemiseks laste koduses kasvatamises, järelvalves, järelhoolduses, tugiisiku leidmisel perekondadele või abivajajale ja preventiivse sotsiaaltöö korraldamisel perekondadele.
 
Laste hoolekande komisjoni põhimäärus
Toimetaja: VEIGO MANDRE