Lapse perekonnas hooldamine

27.03.14
Perekonnas hooldamine on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.
Perekonnas hooldamisele kuuluvad lapsed:
 • kelle vanematelt on kohus ära võtnud hooldusõiguse;
 • kelle vanemad on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud;
 • vanemate teovõimet on piiratud;
 • vanemad viibivad vanglas.
 
Hooldaja lepinguga perekonnas hooldamisel või eestkostel olevad lapsed saavad ka riiklikku toetust ning teisi toetusi, sest orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed on riiklikul ülalpidamisel.
 
Riiklikku toetust ei ole perekonnas hooldajatena õigustatud saama lapse suhtes ülalpidamiskohustusega isikud:
 • vanavanemad,
 • täiskasvanud õed ja vennad.
Nimetatud isikud saavad toetust juhul, kui nad on määratud lapse eestkostjaks.
 
Hooldamisele võtjal tuleb esitada Jõgeva Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialistile järgmised dokumendid:
 • avaldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 • dokumendid lapse bioloogiliste vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus jne);
 • avaldus;
 • vanema kui 10 aastase lapse kirjalik nõusolek (kirjutatakse kohapeal);
 • tunnistus kasuperede koolituse läbimise kohta.
 
Lastekaitse peaspetsialist tutvub hooldusele võtta sooviva perega, vajadusel palub teiste spetsialistide abi pereuuringu teostamiseks ning teeb otsuse lapse hooldamisele andmise kohta.
Toimetaja: VEIGO MANDRE