Lapse osalustasu toetus

12.08.16

Toetust makstakse lapsevanemale (hooldajale, eestkostjale) lapse huvialaringi või huvikooli osalustasu, kultuurisündmuste ja õppevahendite kulude osaliseks hüvitamiseks.

Toetus saab taotleda asteasutuses (lasteaias) käiva lapse kohatasu ja toidupäeva maksumuse osaliseks või täielikuks tasumiseks.

Toetuse andmine kooskõlastatakse lastekaitse peaspetsialistiga.

 

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem või eestkostja põhjendatud avalduse, milles on näidatud pere suurus ja sissetulekud ning  on lisatud kuludokumendid.

Vajadusel on sotsiaalspetsialistil õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist või selgitusi avalduses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

 

Määratud toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole.

 

Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016. a. määrus nr 51 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas"

Toimetaja: VEIGO MANDRE