Koolid

31.01.17
1. septembril 2013 alustas Jõgeval munitsipaalkoolina tööd Jõgeva põhikool. Jõgeva põhikoolis  on 32 klassikomplekti, lisaks on avatud kaks väikeklassi ja üks klass hariduslike erivajadustega õpilastele.
 
Õppimisvõimalusi pakub munitsipaalkoolina Jõgeva Täiskasvanute Keskkool. Käesoleval õppeaastal õpivad koolis 8.-12. klassi õpilased.
 
Lisaks munitsipaalkoolidele alustas 1. septembril 2013 tööd Jõgevamaa gümnaasium (riigigümnaasium).
 
Kõigil kolmel koolil on oluline regionaalne tähtsus. Suure osa õpilaskonnast moodustavad teiste omavalitsuste õpilased, kes peale Jõgeva ümbruses asuvate algkoolide ja põhikoolide lõpetamist jätkavad oma õpinguid Jõgeval.
 
31. augustil 2013 lõpetasid tegevuse Jõgeva gümnaasium ja Jõgeva ühisgümnaasium

Koolide kontaktinfo

20.10.16
Aia 34, Jõgeva  48307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rohu 10, Jõgeva 48307
Telefon: 772 1967
 
 
 
 
 
 
 
 
Piiri 1c, Jõgeva
Telefon: 772 1550