Komisjonid

« Tagasi

Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjon


Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjon on Jõgeva Linnavalitsuse moodustatud alatine komisjon, mille eesmärgiks on linnavalitsuse tellitud ehitustööde vastuvõtmine ja vastuvõetud ehitiste garantiitingimustele vastavuse jälgimine garantiiaja jooksul.


Moodustatud Jõgeva Linnavalitsuse 25. veebruari 2013. a korraldusega nr 60 „Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjoni moodustamine". Muudetud 20. veebruari 2017. a korraldusega nr 45.

Komisjoni koosseis:
esimees: Mati Kepp – Jõgeva abilinnapea
liikmed:
Vello Ründva – linnamajandus- ja planeerimisosakonna juhataja;
Janis Käär – linnamajandus- ja planeerimisosakonna peaspetsialist;
Stella Päll – linnamajandus- ja planeerimisosakonna insener;
Anne Örd – linnamajandus- ja planeerimisosakonna arhitekt;
Jaano Terras – Jõgeva Linnavolikogu liige;
Tiit Saarva – ehitusettevõtja;
ehitise otsese valdaja esindaja;
töövõtja esindaja.

Dokumendid:

Jõgeva linna kriisikomisjon

22.02.17


Jõgeva linna kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.
 

Kinnitatud Jõgeva Linnavalitsuse 20. veebruari 2017. a korraldusega nr 43.

Komisjoni koosseis:
esimees: Raivo Meitus - Jõgeva linnapea
aseesimees: Mati Kepp - Jõgeva abilinnapea
liikmed:
Jüri Alandi - Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja;
Ivar Dubolazov - Jõgeva politseijaoskonna juht;
Tarmo Laaniste - Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik;
Kalle Pint - OÜ Jõgeva Veevärk juhatuse liige;
Peep Põdder - SA Jõgeva Haigla juhataja;
Kristian Vaarpuu - Kaitseliidu Jõgeva maleva noorteinstruktor;
Endel Varik - AS Eraküte Jõgeva osakonna juhataja;
Anneli Lääne - Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja;
Vello Ründva - Jõgeva Linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja;
Jaan Vahtla - Jõgeva Linnavalitsuse keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist.

 

Toimetaja: AIME ANDRON

Jõgeva Linnavalitsuse spordikomisjon

27.09.16


Spordikomisjon on Jõgeva Linnavalitsuse moodustatud alatine komisjon, mille eesmärk on teha linnavalitsusele ettepanekuid Jõgeva linna spordielu planeerimiseks ja korraldamiseks.
 

Kinnitatud Jõgeva Linnavalitsuse 5. septembri 2016. a korraldusega nr 192.
Muudetud 26. septembri 2016. a korraldusega nr 218.

Komisjoni koosseis:
esimees: Rainer Võsaste – Jõgevamaa Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
liikmed:
Epp Hoovi – Jõgevamaa Spordiliidu „Kalju" esimehe abi;
Toomas Klaarman – Jõgeva linna tervisesportlane;
Viktor Nõmm – Jõgeva Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja.

Dokumendid:
Jõgeva Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Toimetaja: AIME ANDRON

Laste hoolekande komisjon

6.09.16


Laste hoolekande komisjon on moodustatud nõuandva organina ja kaasabi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele.
 

Kinnitatud Jõgeva Linnavalitsuse 12. jaanuari 2015. a korraldusega nr 1.
Muudetud 12. oktoobri 2015. a korraldusega nr 270 ja 5. septembri 2016. a korraldusega nr 189.

Komisjoni koosseis:
esimees: Raivo Meitus - Jõgeva linnapea
komisjoni sekretär: Kristiina Meinberg-Kadai - Jõgeva Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist
liikmed:
Rita Kaasik - Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötaja
Pille Maasen - Viru vangla kriminaalhooldusametnik
Kersti Raiküla - Politsei- ja Piirivalveameti noorsoopolitseinik
Silja Piir - Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilasnõustaja
Kertu Säinas - Jõgeva Põhikooli sotsiaalpedagoog
Helle Kajaste - Jõgeva Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Kaire Sakjas - Jõgeva Linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialist.

Toimetaja: AIME ANDRON

Jõgeva linna tervise edendamise komisjon

6.09.16


Jõgeva linna tervise edendamise komisjon on moodustatud Jõgeva piirkonna elanikkonna tervise edendamiseks ja linnavalitsuse nõustamiseks tervise edendamise valdkonnas.


Kinnitatud Jõgeva Linnavalitsuse 12. jaanuari 2015. a korraldusega nr 10.
Muudetud 5. septembri 2016. a korraldusega nr 189.

Komisjoni koosseis:
esimees: Raivo Meitus - Jõgeva linnapea
aseesimees: Erki Teder - Jõgeva Linnavalitsuse arenduse peaspetsialist
liikmed:
Anneli Lääne - Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Mai Treial - Jõgeva Linnavolikogu liige
Kristian Vaarpuu - Kaitseliidu Jõgeva maleva noorteinstruktor
Priit Toru - Jõgeva Spordikeskuse juhataja
Marika Prave - Jõgeva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist
Tiina Säälik - Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi sekretär
Ailer Mõtsar - MTÜ Jõu ja Tervise Selts juhatuse liige
Aimur Säärits - Jõgeva Lasteaia „Karikakar" liikumisõpetaja, treener
Jana Õim - Jõgeva politseijaoskonna piirkonnavanem
Silja Piir - Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilasnõustaja
Raul Taul - ettevõtja.

Toimetaja: AIME ANDRON

Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjon

22.02.17


Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjon on Jõgeva Linnavalitsuse moodustatud alatine komisjon, mille eesmärgiks on korterelamute õuealade korrastamiseks Jõgeva linna eelarves ettenähtud toetuste andmise menetlemine.


Kinnitatud Jõgeva Linnavalitsuse 20. veebruari 2017. a korraldusega nr 44.

Komisjoni koosseis:

esimees: Mati Kepp – abilinnapea
aseesimees: Stella Päll – linnamajandusosakonna insener

liikmed:
Anne Örd – linnamajandusosakonna arhitekt;
Jaan Vahtla – linnamajandusosakonna keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist.

Dokumendid:
Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjoni põhimäärus

Toimetaja: AIME ANDRON

Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjon

22.02.17


Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjon on Jõgeva Linnavalitsuse moodustatud alatine komisjon, mille eesmärgiks on linnavalitsuse tellitud ehitustööde vastuvõtmine ja vastuvõetud ehitiste garantiitingimustele vastavuse jälgimine garantiiaja jooksul.


Moodustatud Jõgeva Linnavalitsuse 25. veebruari 2013. a korraldusega nr 60 „Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjoni moodustamine". Muudetud 20. veebruari 2017. a korraldusega nr 45.

Komisjoni koosseis:
esimees: Mati Kepp – Jõgeva abilinnapea
liikmed:
Vello Ründva – linnamajandus- ja planeerimisosakonna juhataja;
Janis Käär – linnamajandus- ja planeerimisosakonna peaspetsialist;
Stella Päll – linnamajandus- ja planeerimisosakonna insener;
Anne Örd – linnamajandus- ja planeerimisosakonna arhitekt;
Jaano Terras – Jõgeva Linnavolikogu liige;
Tiit Saarva – ehitusettevõtja;
ehitise otsese valdaja esindaja;
töövõtja esindaja.

Dokumendid:
Toimetaja: AIME ANDRON

Jõgeva linna valimiskomisjon

20.03.14


Jõgeva linna valimiskomisjon on kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks moodustatud komisjon, kelle volitused kestavad kuni komisjoni uue koosseisu nimetamiseni.


Moodustatud Jõgeva Linnavolikogu 27. juuni 2013. a otsusega nr 40 „Kohalike omavalitsuste volikogude valimiseks 2013. aastal Jõgeva linna valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine".

Komisjoni koosseis:
esimees: Jõgeva linnasekretär Egle Lääne
liikmed:
Aime Andron, valimiskomisjoni aseesimees;
Veigo Mandre;
Sirje Parbus;
Kaja Pärtels;
asendusliikmed:
Ülle Anton;
Mare Suviste.

Toimetaja: AIME ANDRON