Konkursi reeglid

7.09.17

KOOLINOORTE VIDEOKONKURSS „JÕGEVALE TÖÖLE JA ELAMA!" REEGLID

1. KONKURSI KORRALDAJA

Konkurssi korraldavad 2017 aasta ettevõtlusnädala raames Jõgeva Linnavalitsus ja SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

2. KONKURSI EESMÄRK

Konkursi eesmärk on suunata koolinoori oma elukeskkonna positiivseid külgi märkama ja  väärtustama ning ka teistele jagama.

3. KONKURSI AJAKAVA

• Konkursitöid saab esitada 4. septembrist kuni 20.septembrini 2017.

• 25.septembril 2017 avalikustab žürii kuni 10 parimat konkursitööd, mis osalevad 30.septembrini 2017 http://jogeva.kovtp.ee/jogevale-elama-ja-toole  rahvahääletusel. Hääletamisel toimub 5-palli süsteem.

• Võitjad kuulutatakse välja 3.oktoobril 2017 toimuval ettevõtluspäeval Jõgeva Kultuurikeskuses kell 15:00.

 

4. VIDEOKONKURSI TINGIMUSED

Videokonkursist "Jõgevale tööle ja elama!" saavad osa võtta 7.–12. klasside õpilased.

Konkursil võib osaleda nii individuaalselt kui ka võistkondlikult (kuni 3 liiget). Töid saab esitada kahes vanusekategoorias:

• 7.-9. klass ja

• 10.-12. klass.

 

4.1. VIDEOKONKURSI TEEMA

Konkursile esitatav videoklipp peab toetama väidet, et Jõgeval on hea elada ja töötada. Väljendamiseks võib kasutada näiteks, mõnda konkreetset tegevust või üritust, Jõgevaga seostatavat objekti, ettevõtet, elukutset, töötajat jne Leia inimesed, kes siiralt rõõmu tunnevad Jõgeval  elamisest ja töötamisest. Lase neil rääkida ja näidata, mis neile meeldib. Leia ettevõte, kus on äge töötada. Lase näidata asju, mis teevad töötamise meeldivaks. Lase mõttel vabalt lennata!

 

4.2. NÕUDMISED KONKURSITÖÖLE

• Konkursitöö peab vastama teemale „Jõgevale tööle ja elama!";

• Konkursitöö pikkus on 1–3 minutit;

• Konkursitöö algustiitris on ära märgitud konkursi teema ja autor (autorid);

• Konkursitöö loetakse vormistatuks kui:

·         video on üles laaditud YouTube keskkonda avalikuks vaatamiseks

·         konkursile on esitatud täidetud ankeet

·         konkursile esitaja on saanud kinnituseks e-kirja ankeedi kättesaamise kohta

·         Video tegemiseks võib kasutada nutitelefoni, kaamerat vms.

 

5. AUHINNAD

Konkursi võitjaid autasustatakse kahes eelnimetatud vanusekategoorias. Mõlema vanusekategooria auhinnaks on reis Brüsselisse.

Lisaks panevad eriauhinnad välja SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus,  ettevõtjad ja teised organisatsioonid.

 

6. ŽÜRII JA HINDAMISKRITEERIUMID

Konkursitöid hindab žürii kooseisus:

Karl Sakrits – lavastaja ja näitleja

Raivo Meitus – Jõgeva linnapea

Marve Millend – SA Jõgevamaa Arendus- Ettevõtluskeskus juhataja ja ettevõtluskonsultant

Rauno Lehtla – OÜ Juta ja Kaido

Anneli Peterson – Rajaleidja, Karjääriinfo spetsialist

Maiu Veltbach – Eesti Töötukassa Jõgevamaa esindaja

Raul Taul – Valmeco OÜ esindaja

Kristin Barbo - Jõgeva Maavalitsus Sotsiaalosakonna peaspetsialist

Hindamisel võtab žürii arvesse teemale vastavust, sõnumi edastamise selgust, loomingulisust ja originaalsust.

Žürii valib konkursi tingimustele vastavate videote hulgast välja kuni 10 parimat videot, mis pääsevad http://jogeva.kovtp.ee/jogevale-elama-ja-toole lehel toimuvale rahvahääletusele.

Võitjate väljaselgitamisel on žürii kohapunktidel ja kodulehel rahvahääletuse tulemustel võrdne osakaal ning punktid summeeritakse.

 

7. KONKURSITÖÖDE KASUTAMINE

Videokonkursi korraldajal on õigus kasutada konkursil osalevaid videoklippe Jõgeva mainekujunduse ja turunduse teemaliste  ürituste juures erinevates infokanalites. Pärast konkursitulemuste avaldamist märgitakse videoklippide kasutamisel alati ära autori nimi.

Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada videod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele.

 

8. AUTORI VASTUTUS

Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud videoklipi autor, ning et kõik videoklipis kasutatud materjalid on kooskõlas autoriõigustega.