Jõgeva linna põhimäärus

10.10.14

 

Jõgeva linna põhimäärus

Vastu võetud Jõgeva Linnavolikogu 22.05.2014 määrusega nr 12, jõustumine 01.07.2014. Muudetud 25.09.2014 määrusega nr 18, jõustumine 13.10.2014.

Toimetaja: JAAN JÄRV