Jõgeva Linna Leht

4.05.17

Jõgeva Linna Leht ilmub 2017. aastal: 16. veebruar, 16. märts, 13. aprill, 11. mai, 15. juuni, 24. august, 14. september, 12. oktoober, 16. november ja 14. detsember. Lehe materjalid tuleb edastada viis päeva enne lehe ilmumist e-postile: linnaleht@jogeva.ee

 

Jõgeva Linna Leht on kord kuus Jõgeva linna piires ja maakonnalehe Vooremaa lugejate seas tasuta leviv leht. Lehe peamine eesmärk on informeerida linlasi linnavalitsuse ja volikogu tegemistest ning linnas toimuvatest sündmustest.

Jõgeva Linna Lehte võivad kuulutusi ja teadaandeid lisada kõik Jõgeva linnavalitsuse hallatavad asutused. Kõik ettevõtjate, mittetulundusühingute ja sihtasutuste ettepanekud oma teadaannete avaldamiseks Jõgeva Linna Lehes vaadatakse läbi eraldi. Kuna lehe pind on piiratud, siis jääb linnavalitsusel õigus otsustada, millised materjalid lähevad lehenumbrisse ja millised mitte. Pahatahtlikud, asjakohatud või ebaolulised teadaanded ei kuulu avaldamisele.

Kõik Jõgeva Linna Lehes avaldatavad teadaanded on avaldajale tasuta.

 

Juba ilmunud Jõgeva Linna Lehe numbrid on *.pdf formaadis leitavad linna kodulehel. Vaata vasakult menüüst aastate kaupa.