Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

19.03.14
1.märtsist 2009 anti puuetega laste hooldajatoetuse määramise ja maksmise õigus riigilt üle kohalikele omavalitsustele.
 
Toetuse maksmist Jõgeva linnas reguleerib Jõgeva Linnavolikogu 26.03.2009.a määrus nr 2 „Jõgeva linna hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale"
 
Hooldajatoetuse saamiseks tuleb esitada lastekaitse peaspetsialistile kirjalik avaldus.
Toimetaja: VEIGO MANDRE