Hooldajatoetus

12.08.16
Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud raske või sügava puudega isikule hooldajaks või kes hooldab puudega last ning kes ei saa töötada puudega isiku hooldamise tõttu.
Hoolduse seadmine tugineb Sotsiaalkindlustusameti otsusele, kus isikule on tuvastatud raske või sügav puue.
Hoolduse seadmise ning hooldajatoetuse määramise aluseks on abivajaduse hindamine. Hinnatakse isiku või perekonna majanduslikku, sotsiaalset ja tervislikku toimetulekut tulenevalt elukeskkonnast.
Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.
 
Sügava puudega isiku hooldajatoetus on 26 eurot kuus.
 
Raske puudega isiku hooldajateotus on 15,60 eurot kuus.
 
Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.
 
Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016.aasta määrus nr 51 „Sotsaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas"
Toimetaja: VEIGO MANDRE