Hanketeadete arhiiv

« Tagasi

Jõgeva linna Aia tänava ülekäiguradade rajamine

Hanke viitenumber 188495

Hanke nimetus Jõgeva linna Aia tänava ülekäiguradade rajamine

Hankija

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Lisateavet saab järgmisel aadressil: vt eelmainitud kontaktandmed: 

Täiendavaid dokumente saab järgmisel aadressil:  vt eelmainitud kontaktandmed: 

Pakkumised või taotlused saata järgmisel aadressil:  vt eelmainitud kontaktandmed: 

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva linna Aia tänava ülekäiguradade rajamine

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Projekteerimine ja teostamine

Ehitustööde teostamise koht: Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Hankelepingu sõlmimiseks

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Riigihanke eesmärk on projekteerida ja projekti järgi ehitada Jõgeva linna Aia tänavale kolm ülekäigurada: Aia tn –Pae tn ristmik, Aia tn –Suislepa tn ristmik ja Aia tn – spordikeskus Virtuse esine ülekäik koos ülekäikude valgustusega.

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 45233140-2

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei

Hankeleping on jaotatud osadeks Ei

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei

HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

Üldkogus või ulatus

Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 34800

Rahaühik: Euro

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 10.07.2017

Kavandatav lõppkuupäev: 30.09.2017

Hankemenetluse liik

Lihthange

 

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei

HALDUSALANE TEAVE

Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade  Ei

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 30.06.2017 10:55

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Euro

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

30.06.2017 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 30.06.2017 11:00