Welcome to Liferay Portal Community Edition 6.1.2 CE (Paton / Build 6102 / August 2, 2013).

Veoki sõiduluba liikluskeelu alasse

Palun väljastada luba liiklusmärgi 313 (Veoauto sõidu keeld) lisatahvli 891b (välja arvatud linna teenindavatele sõidukitele) mõjupiirkonnas liiklemiseks Jõgeva linnas alljärgnevatele mootorsõidukitele:

1. Luba on vajalik:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Loa taotleja asutuse andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Loa taotleja andmed

4. Avaldaja

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-posti aadress on kohustuslik
See väli on kohustuslik.