Ettevõtluse vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Taksoveoloa taotlus (pdf) Ühistranspordiseadus Riigilõiv 64 eurot tasuda Jõgeva Linnavalitsuse pangakontole: Swedbank EE412200001120155067 või SEB EE861010102021814008 linnamajandusosakonna spetsialist 30 päeva
Sõidukikaardi taotlus taksoveoks (pdf) Ühistranspordiseadus Riigilõiv 20 eurot tasuda Jõgeva Linnavalitsuse pangakontole: Swedbank EE412200001120155067 või SEB EE861010102021814008 linnamajandusosakonna spetsialist 7 päeva
Teenindajakaardi taotlus taksoveoks (pdf ) Ühistranspordiseadus Riigilõiv 38 eurot tasuda Jõgeva Linnavalitsuse pangakontole: Swedbank EE412200001120155067 või SEB EE861010102021814008 linnamajandusosakonna spetsialist 15 päeva
Reklaamimaksu deklaratsioon (pdf) Reklaamimaks Jõgeva linnasJõgeva linna välireklaami
paigaldamise eeskiri 
- finantsjuht 1 tööpäev
Reklaami paigaldamise avaldus (pdf *) Reklaamimaks Jõgeva linnasJõgeva linna välireklaami
paigaldamise eeskiri 
Jõgeva linna välireklaami paigaldamise eeskiri § 3 lõige 4 arhitekt  

* Ühe tärniga tähistatud PDF blanketid on loodud FDF vormide andmevormingus. See tähendab, et neid vorme saab programmides nagu Acrobat Reader , Google Chrome sirvik vmt elektrooniliselt täita, tarkvaralise PDF printeri olemasolul arvutis salvestada ja seejärel ka elektrooniliselt allkirjastada ja edastada. (Vabavaralisi PDF printereid: CutePDF, Bullzip)

** Kahe tärniga on tähistatud ID-kaardiga autentimist vajavad e-vormid. Need vormid jõuavad linnavalitsuse dokumendiregistrisse kiiremini ja seetõttu jõuavad nad kiiremini ka menetlusse. Soovitatav valik!