Spordi vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Spordiklubi tegevustoetuse taotlus (docx) Spordi toetamise kord Jõgeva linnas 2. a arenguvisioon, treenerite kutsekvalifikatsioon, nimekiri (xlsx), tähtaeg 15. dets. finantsjuht Linna eelarve kinnitamisest volikogu poolt 2. kuu jooksul
Taotlus täiskasvanud sportlaste ja võistlustel osalemise toetuseks (docx) Spordi toetamise kord Jõgeva linnas suurvõistluste korral eelarve, tähtaeg 15. dets. finantsjuht Linna eelarve kinnitamisest volikogu poolt 2. kuu jooksul
Taotlus spordiürituse läbiviimise toetuseks (docx) Spordi toetamise kord Jõgeva linnas eelarve finantsjuht Linna eelarve kinnitamisest volikogu poolt 2. kuu jooksul

* Ühe tärniga tähistatud PDF blanketid on loodud FDF vormide andmevormingus. See tähendab, et neid vorme saab programmides nagu Acrobat Reader , Google Chrome sirvik vmt elektrooniliselt täita, tarkvaralise PDF printeri olemasolul arvutis salvestada ja seejärel ka elektrooniliselt allkirjastada ja edastada. (Vabavaralisi PDF printereid: CutePDF, Bullzip)

** Kahe tärniga on tähistatud ID-kaardiga autentimist vajavad e-vormid. Need vormid jõuavad linnavalitsuse dokumendiregistrisse kiiremini ja seetõttu jõuavad nad kiiremini ka menetlusse. Soovitatav valik!