Keskkonna vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Puu raie- ja hoolduslõikusloa taotlus (pdf *) Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord Raieloa korra § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid haljastusspetsialist 15 kalendripäeva
Ühise olmejäätmemahuti kasutamise kokkulepe (pdf *) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 1 kuu
Ühiste taaskasutatavate jäätmemahutite kasutamise kokkulepe (pdf *) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 1 kuu

Maakorralduse vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Maa ostueesõigusega erastamise avaldus (pdf) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 3 kuud
Maamaksust vabastamise avaldus (pdf *) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 1 kuu

 

* Ühe tärniga tähistatud PDF blanketid on loodud FDF vormide andmevormingus. See tähendab, et neid vorme saab programmides nagu Acrobat Reader , Google Chrome sirvik vmt elektrooniliselt täita, tarkvaralise PDF printeri olemasolul arvutis salvestada ja seejärel ka elektrooniliselt allkirjastada ja edastada. (Vabavaralisi PDF printereid: CutePDF, Bullzip)

** Kahe tärniga on tähistatud ID-kaardiga autentimist vajavad e-vormid. Need vormid jõuavad linnavalitsuse dokumendiregistrisse kiiremini ja seetõttu jõuavad nad kiiremini ka menetlusse. Soovitatav valik!