Sotsiaali ja tervishoiu vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Sünnitoetuse avaldus ** (pdf) Juhis Juhis sotsiaalspetsialistsotsiaalspetsialist 10 tööpäeva
Esimest korda koolimineva lapse toetus ** (pdf) Juhis - sotsiaalspetsialistsotsiaalspetsialist kuni 10. oktoober
Hooldajatoetuse avaldus (pdf) Juhis Juhis sotsiaalspetsialist 1 kuu
Ühekordse sotsiaaltoetuse avaldus (pdf) Juhis Juhis sotsiaalspetsialistsotsiaalspetsialist 1 kuu
Koduteenuse- ja üldhooldekodu teenuse taotlus (pdf) Üldhooldekodusse suunamise kord Jõgeva linnas, Koduteenuste loetelu osutamise tingimused ja kord - sotsiaalspetsialist, sotsiaalosakonna juhataja 1 kuu
Matusetoetus ** (pdf) Juhis Juhis sotsiaalspetsialistsotsiaalspetsialist 10 tööpäeva

* Ühe tärniga tähistatud PDF blanketid on loodud FDF vormide andmevormingus. See tähendab, et neid vorme saab programmides nagu Acrobat Reader , Google Chrome sirvik vmt elektrooniliselt täita, tarkvaralise PDF printeri olemasolul arvutis salvestada ja seejärel ka elektrooniliselt allkirjastada ja edastada. (Vabavaralisi PDF printereid: CutePDF, Bullzip)

** Kahe tärniga on tähistatud ID-kaardiga autentimist vajavad e-vormid. Need vormid jõuavad linnavalitsuse dokumendiregistrisse kiiremini ja seetõttu jõuavad nad kiiremini ka menetlusse. Soovitatav valik!