« Tagasi

Eesti Rahvaluule Arhiiv tuleb külla Jõgevale

2017. aasta septembris täitus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil (ERA) 90 tegevusaastat.
 
Arhiiv tähistab juubelit Eesti eri paikades juunist detsembrini toimuva avaliku loengusarjaga „ERA tuleb külla". Loengute eesmärgiks on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat eriilmelist ainest. Loengusarja projekti juhi, Eesti Kirjandusmuuseumi teaduri Ave Goršiči sõnul on selle 90 aasta jooksul arhiivi kogusid aidanud täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii varasemal ajal kui tänapäeval: „Tahame arhiivmaterjali tutvustamise kaudu viia arhiivi lähemale kohalikele inimestele ning kutsuda neid üles uutele kaastöödele." Ettekandjateks on ERA teadurid ja arhivaarid, loengud toimuvad koostöös kohalike kogukondade ja asutustega.
 
Loengusarja kuues külaskäik toimub Jõgevale Betti Alveri muuseumi 20. oktoobril kell 16.
Eesti Rahvaluule Arhiivil pole viimastel aastakümnetel Jõgevamaal suuri välitöid toimunud, mistõttu kohalikke kaastöölisi on väheks jäänud. Kristi Salve, Laiuse kihelkonnast Kõola külast pärit folkloristi sõnul on maakonna suuline pärand rikkalik, millest annavad tunnistust kunagised arvukad rahvaluulesaadetised Laiuse, Torma, Palamuse, Kursi, Maarja-Magdaleena ja Põltsamaa kihelkondadest. Seminari ettekannete teemad haaravad kaugemale minevikku ja jõuavad tänapäeva, hõlmates rahvaluule talletamise vahendid hanesulest arvutiteni.
Kristi Salve ettekanne ongi pühendatud kahele väga erinevale, kuid võrdselt head tööd teinud kaastöölisele Laiuse kihelkonnast. Liina Saarlo ja Astrid Tuisu ettekanded annavad näpunäiteid selle kohta, kuidas asjahuvilised saaksid osa arhiivis talletatud tarkustest ning anda oma osa Jõgevamaa pärimuse talletamisele. Tutvustatakse ka kahte valmivat Laiuse kihelkonna rahvaluule väljaannet.
 
Info loengusarja kohta on leitav veebiaadressilt http://www.folklore.ee/era/loengudERA90/.
Rahvaluule arhiivi käsikirjakogu ületas eelmisel aastal 1,5 miljoni lehekülje piiri. Peale selle leidub arhiivis rohkelt rahvaluuleainesega seotud fotosid, heli- ja videosalvestusi ning digiteeritud käsikirju. Järjest täieneb kirjandusmuuseumi üldandmebaas https://kivike.kirmus.ee/, muuhulgas on sealt leitavad kõik Jakob Hurda rahvaluuleköited, koostatud on mitmeid temaatilisi netis vabalt kättesaadavaid andmebaase.
Loengusarja toimumist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lähem info: Liina Saarlo, liina@folklore.ee, 521 1663; Toomas Muru, toomasmuru@gmail.com, 5191 8002; Ave Goršič, avegorsic@folklore.ee, 517 6643.