« Tagasi

Jõgeva linnavalitsus tunnustas õpetajate päeval tublisid haridustöötajaid

Jõgeva linna aasta õpetaja tiitli pälvis Jõgeva täiskasvanute keskkooli bioloogia-, keemia- ja geograafiaõpetaja Helgi Koho.

Jõgeva linna aasta õpetaja nominendid:

Piret Koll – suurepärase tulemusliku töö eest kehalise kasvatuse õpetaja, treeneri ja klassijuhatajana Jõgeva põhikoolis

Jelena Golub – suurepärase tulemusliku töö eest klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina Jõgeva muusikakoolis.

Riika Kimm – väga hea töö eest õpetajana Jõgeva lasteaias Rohutirts.

Kristiina Orm – mitmekülgse pedagoogilise töö eest saksa- ja hispaania keele õpetajana ning raamatukoguhoidjana Jõgevamaa gümnaasiumis.

 

Jõgeva linna aukirjaga tunnustati:

Elle Kase – pikaajalise panuse eest alushariduse arendamisel ja juhtimisel õppealajuhatajana lasteaias Rohutirts;

Sirje Lilleorg – 35aastase tulemusliku töö eest õpetajana lasteaias Rohutirts;

Ester Sakrits – 30aastase tulemusliku töö eest õpetajana lasteaias Rohutirts;

Helvi Rannat – 20aastase tulemusliku töö eest sõimerühma õpetajana lasteaias Rohutirts;

Rimma Hollat – väga hea 10aastase töö eest perenaisena lasteaias Rohutirts;

Ene Lõoke – kauaaegse töö eest raamatukoguhoidjana Jõgeva koolides;

Astra Pern – tulemusliku töö eest Jõgeva põhikooli matemaatikaõpetajana;

Ester Pärn – väga hea töö eest Jõgeva põhikooli matemaatikaõpetaja ja klassijuhatajana;

Olga Tättar – 40aastase pühendunud tulemusliku töö eest akordioniõpetajana

Jõgeva muusikakoolis.

 

Jõgeva linna tänukirjaga tunnustati:

Älis Eespäev – hooliva töö eest HEV-õpilastega väikeklassis Jõgeva põhikoolis

Katre Põder – südamega tehtud töö eest Jõgeva põhikooli huvijuhina

Kait Metsla – kauaaegse hea töö eest Jõgeva põhikooli klassiõpetajana

Heiki Nooremäe – tõhusa abi eest kolleegidele IT valdkonnas ning Jõgeva põhikooli IT valdkonna arendamise eest.

Ele Veskimets – loova ja lapsest lähtuva õpetamise ning kolleegide IT-alase toetamise eest lasteaias Karikakar

Galina Erikson – lapsi toetavate ja arendavate metoodikate kasutamise eest õppetegevustes lasteaias Karikakar

Silja Aus – pedagoogilises enesetäiendamises osalemise ning loomingulise  panuse eest ühistegevustesse lasteaias Karikakar

Lemme Rosin – väga hea  töö ning toetava sisekliima loomisele kaasaaitamise eest perenaisena lasteaias Karikakar

Marge Luhamaa – tulemusliku töö eest väga hea füüsilise õpikeskkonna loomisel ja hoidmisel Jõgevamaa gümnaasiumis

Maive Kase – Kristofer Käosaare juhendamise eest, kes pälvis vabariiklikul inglise keele olümpiaadil vabariigis 4. koha.

Nele Graverson – rahastuse pälvinud projektide kirjutamise kaudu õpetajatele ja õpilastele täiendavate õppimisvõimaluste loomise eest Jõgevamaa Gümnaasiumis.

Tiiu Vaiknemets – tulemusliku töö eest matemaatikaõpetajana ja klassijuhatajana Jõgeva täiskasvanute keskkoolis

Aino Pütsep – pikaajalise pedagoogilise töö ja kooliruumide esteetilise  kujundamise eest

Heili Miku-Kuusk – Jõgeva täiskasvanute keskkooli kodu-uurimispäeva korraldamise eest 2017. aasta kevadel.

 

Laulu- ja tantsupidu

Elda Käär – Jõgeva põhikooli mudilaskoori juhendamise eest ja  osalemise eest XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään".

Marika Järvet – Jõgeva põhikooli, Jõgevamaa gümnaasiumi ja Jõgevahe Pere rahvatantsurühmade juhendamise eest ja osalemise eest XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään".

Ave Anslan – Jõgeva muusikakooli tantsurühmade juhendamise eest ja osalemise eest XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään".

Eline Selgis – Jõgeva muusikakooli tantsurühmade juhendamise eest ja osalemise eest XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään".

Eha Niglas – Jõgeva muusikakooli rahvamuusikute juhendamise eest ja osalemise eest XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään".

Merike Katt – Jõgeva muusikakooli lastekoori juhendamise eest ja osalemise eest XII noorte- laulu- ja tantsupeol „Mina jään".

Mare Talve – Jõgeva muusikakooli mudilaskoori juhendamise eest ja osalemise eest XII noorte- laulu- ja tantsupeol „Mina jään".

Maret Oja – Jõgevamaa gümnaasiumi segakoori ja noorte meeskoori juhendamise eest ja osalemise eest XII noorte- laulu- ja tantsupeol „Mina jään".