« Tagasi

Jõgeva muusikakool restaureeris Estonia kabinetklaveri

Jõgeva muusikakool restaureeris Eesti Noorsootöö Keskuse Varaaida projektikonkursilt saadud toetusega klaveri. Taastatud kabinetklaverit Estonia on muusikakoolis mängitud 1975. aastast.

Vaatamata iga-aastasele mitmekordsele häälestustele ei püsinud klaver hääles. Pidades nõu Jõgeva muusikakooli klaverihäälestja Aavo Saarvaga selgus, et klaveri mehhanism on tugev ja hea ning tasuks mõelda instrumendi põhjalikuma restaureerimise peale. Tööd jätkus terveks suveks: klaverilt võeti maha vana keelestik ning keelestati uute keeletega. Uute keelte panek oli põhjalik ja aeganõudev töö – tüüblid, mille ümber keeled keeratakse, enam ei pidanud. Augud, kuhu sisse tüüblid lüüakse, olid välja veninud. Kui uued keeled peal, on vaja teha kuni kuuekordne häälestamine.

Jõgeva muusikakoolis on klaver kõige populaarsem instrument, mida õpib sel kooliaastal põhiõppes 15, lisapillina 8 ja 4 õpilast huviõppes. Lisaks klaveritundidele toimuvad õppeklassis puhkpilli ja viiuli tunnid, kus klaver on kasutusel saatepillina. Klaveri taastamise eelarve kogumaht oli 1000 eurot, millest Varaaida toetus oli 800 eurot ja muusikakooli omaosalus 200 eurot.