« Tagasi

Toetused õppuritele

Jõgeva linn toetab esimest korda kooliminevaid lapsi 254 euroga. Raha makstakse kõigile 1. klassi minejatele, kelle elukoht on 31. juuli seisuga Jõgeva linn. Vanematel tuleb toetuse saamiseks täita taotlusblankett. Blankette saab täita nii Jõgeva põhikoolis kui ka Jõgeva linnavalitsuses 1.–20. septembrini. Toetused makstakse kõigile välja 10. oktoobril.


Gümnaasiumi õpilastele kompenseeritakse töövihikute maksumus kuni 25 euro ulatuses. Väljaspool Jõgevamaa gümnaasiumi õppivad õpilased peavad esitama Jõgeva linnavalitsusele vastava avalduse. Avalduses peab kajastuma õpilase nimi, kooli nimetus, panga konto omaniku nimi ja konto number. Avaldusele tuleb lisada kooli teatis töövihikute maksumuse kohta. Avaldusi võetakse vastu 10. oktoobrini ning kompensatsioon kantakse üle hiljemalt 1. novembriks.